Integritetspolicy

Vi tar din integritet och säkerhet på stort allvar och har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?
Netway är ansvarig för dina personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Netway, Stillmansgatan 12, 21243 Malmö
Organisationsnummer: 740822-7531
Momsregisteringsnummer: SE740822753101

Var lagrar vi dina uppgifter?
De uppgifter som vi samlar in från dig lagras i webbshoppens databas på vårt webbhotell samt i de dataprogram som vi använder i administrativt syfte på en antivirusskyddad lokal dator i vår ägo

Vem har tillgång till dina uppgifter?
De personuppgifter som du har lämnat till Netway är tillgängliga inom Netway samt i vissa fall hos de företag som Netway använder sig för att kunna hantera och leverera din beställning, göra eventuella kreditupplysningar och indrivningsärenden samt för att skicka ut reklam och information till dig.

Vilka är dina rättigheter?

Rätt till tillgång
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta Netway via de kontaktuppgifter som finns på sundare.nu. Vi delger dig dina personuppgifter via e-post, telefon eller vanlig post.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att begära att Netway överför dina uppgifter som vi har samlat in till en annan organisation, eller direkt till dig under vissa omständigheter.

Rätt till rättelse
Du har rätt att begära rättelse och komplettering av dina personuppgifter om de är felaktiga. Om du har ett konto hos sundare.nu så kan du redigera dina personuppgifter på din sida.

Rätt till radering
Du har rätt att när som helst få dina personuppgifter som behandlas av Netway raderade med undantag av följande situationer:
du har ett pågående ärende med kundservice
du har en pågående order som ännu inte har skickats eller delvis har skickats
du har en obetald skuld hos Netway, oberoende av betalningsmetod
du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren
om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte.

Din rätt att neka till reklamutskick
Du kan välja bort reklamutskick genom att logga in på din sida i webbshoppen eller genom att kontakta oss på vår hemsida.
Hur kan du utöva dina rättigheter?

Kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på sundare.nu. Vid all hantering av dina uppgifter på din begäran kan vi kräva giltig legitimation. Det kan även tillkomma en mindre avgift. Vi har en månad på oss att svara dig och utföra din begäran. Det finns enligt GDPR undantag då vi inte är skyldiga att tillmötesgå din begäran. Det gäller i de fall där begäran är ogrundad, repetitiv eller överdriven.

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att:
• hantera ditt köp online på Sundare.nu genom att behandla dina beställningar och returer och skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar.
• hantera dina betalningar, betalningsalternativ, betalningshistorik, kreditkontroller och indrivningsärenden.
• för att hantera klagomål och garantiärenden gällande produkter.
• identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online samt för att bekräfta din adress med externa partner
• uppmärksamma din födelsedag.
• skicka ut nyhetsmail, reklam, information och erbjudanden.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter
kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer
betalningsuppgifter och betalningshistorik
orderinformation
orderhistorik
personnummer / födelsedatum
kön

Vi behandlar också följande kategorier av personuppgifter i anslutning till dina kakor

klickhistorik
besöks- och surfhistorik

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla de tjänster som anges ovan till dig, för att företag ska kunna verifiera din adress, för att kommunikationsföretag ska kunna skicka dig en orderbekräftelse och till lagrings- och distributionsföretag i samband med leveransen av din order. Betalningsleverantörer för hantering av din betalning. Kreditupplysningsföretag för identitets- och kreditkontroller samt inkassobyråer. Observera att många av dessa företag har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Behandling av dina personuppgifter är nödvändigt för att Netway ska kunna tillhandahålla tjänsten och leverera din order till dig.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi behåller dina uppgifter så länge som du är en aktiv kund och som längst 10 år efter ditt senaste köp. En prenumeration på vårt nyhetsbrev pågår till dess att du själv säger upp den.

Cookies

En kaka är en liten textfil som sparas på din dator eller mobila enhet och hämtas därifrån vid senare besök på den aktuella webbplatsen. Om du använder våra tjänster förutsätter vi att du godkänner användningen av kakor.

Hur använder vi kakor?

Vi använder permanenta kakor för att spara ditt val av startsida och för att spara dina uppgifter om du väljer "Kom ihåg mig" när du loggar in. Vi använder kakor för att spara dina favoritprodukter.
Vi använder sessionskakor för att kontrollera om du är inloggad eller om du har lagt en vara i din varukorg.
Vissa tredjepartskakor införs av tjänster som visas på våra webbsidor och som inte ligger under vår kontroll. De läggs in av företag som tillhandahåller sociala medier, som Twitter, Facebook och Vimeo och ger användare möjlighet att dela innehåll på webbplatsen, på det sätt som visas av deras respektive ikoner.
Vi använder också tredjepartskakor som utför spårning över flera domäner för att vi ska kunna tillhandahålla marknadsföring på andra webbplatser/i andra kanaler till dig.

Vilka typer av personuppgifter i samband med kakor hanterar vi?
Vi kopplar endast ditt cookie-ID till de personuppgifter som du anger och som samlas in i anslutning till ditt konto.
Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovan angivna tjänster till dig, analysverktyg i syfte att samla in statistik för att optimera vår webbplats och presentera relevant material för dig.
Hur länge sparar vi dina uppgifter i kakor?

Netway sparar inte dina personuppgifter i kakor. Du kan enkelt radera kakor från din dator eller mobila enhet via webbläsaren. För instruktioner om hur du hanterar och raderar kakor, gå till alternativet ""Hjälp"" i din webbläsare. Du kan välja att avaktivera kakor eller få en avisering varje gång en ny kaka skickas till din dator eller mobila enhet. Observera att du, om du väljer att avaktivera kakor, inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på vår webbplats.

Uppdateringar till vår integritetspolicy
Den senaste versionen av integritetsmeddelandet finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetspolicyn.